Indkaldelse til Generalforsamling

Onsdag d. 16 marts kl. 16,00 i den blå stue afholder foreningen sit årlige generalforsamling

 

Dagsorden ifølge lovene

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5  Fastlæggelse af kontingent         

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

               På valg         Frank Nielsen

                                   Lars B. Rasmussen

                                   Kai K. Bek

    Valg af bestyrelsessuppleant

               På valg er     Peter J. Hansen 

7. Valg af revisor

               På valg er     Kaj Johannesen

    Valg af revisorsuppleant

                 På valg er     Arne N. Pedersen.

8.  Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest d. 4 marts.2022

Efter generalforsamlingen er foreningen vært med stegt flæsk med persillesovs og en øl/vand

Tilmelding til spisning som er bindende senest  d. 7 marts til

Jens Jørgen Andersen  98242018   /  21758018

Lars Rasmussen             23653160

Eller vores hjemmeside