Foreningens aktivitet under Coronakrisen

Fsn AAL har åbnet muligheden at Renoveringsgruppen kan komme i HG 67 igen, under forudsætning af corona anbefalinger overholdes.

Foreningens aktiviteter er stadig sat på pause, da vi jo alle er i risikogruppen med hensyn til Covid 19.

Bestyrelsen følger coronaudviklingen nøje, og vil ikke på nuværende tidspunkt starte på aktiviteter, Hvis smittetrykket stadig falder hen over sommeren er muligheden for at afholde arragementer sidst på efteråret måske tilstede